Produkty

Tenote
Dynamická lanaStatická lanaSpeleo a canyoningPříslušenstvíMerch

Péče o lano

Čištění, údržba, vliv chemikálií a desinfekce lana

Špinavé lano se může prát ručně ve vlažné vodě do 30 °C (86 °F). Pro lepší účinek praní můžeme použít TENDON ROPE CLEANER. Lano dobře propláchněte čistou vodou a sušte na suchém stinném místě. Lano nesmí přijít do styku s žádnou chemikálií. Lano potřísněné chemikálií dále nepoužívejte. Poškození lana není většinou na první pohled patrné. 

Pro desinfekci lana použijte slabý 1% roztok hypermanganu nebo přípravek MIRAZYME.


Negativní vliv na životnost dynamických lan (vliv vlhka a zledovatění)

Je-li lano mokré nebo zmrzlé, dochází k výraznému snížení jeho dynamických vlastností a pevnosti, zvláště klesá pevnost v uzlech. Tření o skálu, karabiny či jiné ostré hrany je nejčastější způsob mechanického poškození lana.

Prach pronikající pomocí vlhkosti do struktury lana způsobuje jeho pomalé opotřebení. Tření a následné tepelné vlivy při spouštění a slaňování mohou poškodit oplet lana a snížit jeho pevnost a životnost. Pokud je to možné, používejte vždy obal na lano.

Vliv skladování a stárnutí podmíněné používáním

Neskladujte lana v blízkosti tepelných zářičů a jiných tepelných zdrojů. Rovněž se vyhněte skladování lan na přímém slunci (PLATÍ I PRO VÝLOHY OBCHODŮ). Vlhkost a teplota ve skladovacím prostředí by se měly pohybovat okolo 60 % a 20 °C (doporučené hodnoty). Lana by neměla přijít do styku s jakýmikoli chemikáliemi (organické chemikálie, oleje, kyseliny) a jejich výpary. V případě, že k tomu dojde, lano dále nepoužívejte. Nepoužívejte lano označené neznámou lepicí páskou (kromě výrobcem doporučených).

Kontrola lan

Lano zkontrolujte vizuálně a hmatem po každém lezeckém dnu, po každém závažnějším pádu, po každé horolezecké aktivitě, pokud používáte mačky a cepín.

V případě, že lezec používá dynamická lana pro stavební práce ve výškách nebo v záchranářství, je povinen zajistit kontrolu alespoň každých dvanáct měsíců u osoby oprávněné výrobcem.

Výrobce není odpovědný za jakoukoliv nehodu způsobenou použitím poškozeného lana, které mělo být vyřazeno z používání. Lano, které bylo vyřazeno z používání, musí být označeno nebo znehodnoceno takovým způsobem, který vylučuje jeho další používání.

© ARSYLINE 2024
Upozornění
Zavřít